Proçesi i regjistrimit është mbyllur për momentin pasi kemi numër shumë të lartë aplikimesh.

Do të rikthehmi përsëri pas pak orësh.

Ju faleminderit!